Excel kolon bölme makrosu

Sub Kolon_bolme() Dim ToplamSatir As Integer, SatirSayisi As Integer, SayfaSayisi As Integer, Veri() As Integer, a As Double Range(“A1”).Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Name = “Data” ToplamSatir = Range(“Data”).Rows.Count sutunsayisi = Val(InputBox(“Sütun Sayısını Giriniz”)) SatirSayisi = Val(InputBox(“Satır Sayısını Giriniz”)) SutunSatirCarpim = sutunsayisi * SatirSayisi a = ToplamSatir /

Sub Kolon_bolme() Dim ToplamSatir As Integer, SatirSayisi As Integer, SayfaSayisi As Integer, Veri() As Integer, a As Double Range("A1").Select Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Name = "Data" ToplamSatir
Devamını Oku